Modules Fit & Gezond                                               
Sociale Activering op weg naar werk en reintegratie

Via Vitaal 
Is een samenwerkingsverband van Jan Tonneman en Ko de Groot.
Jan Tonneman is life style Coach, opleider van wandeltrainers en trainers Nordic Walking en voorzitter van Sportwandelschool Hoorn / West-Friesland. 
Ko de Groot heeft een eigen bedrijf “De Groot Management ”, heeft kennis van sport, is trainer Nordic Walking bij de Sportwandelschool en actief als adviseur en projectmanager in de sportsector.   
In het dagelijks leven is hij hoofdzakelijk werkzaam als consultant reintegratie. 

Via Vitaal is bedrijfsonderdeel van de Groot Management.

P
artners:
Zorgnetwerk Noord-Holland te Alkmaar en Reïntegratiebedrijf Werktraject te Krommenie.

Contactgegevens :
Ko de Groot 
T 06 – 511 88 347
E: jp.de.groot@quicknet.nl

Jan Tonneman
T 06-55 937 535
E:
j.tonneman@quicknet.nl 

ViaVitaal
heeft drie trainingen Fit & Gezond.
Deze worden in samenwerking met Re-integratiebedrijven aangeboden voor mensen die (willen) re-integreren en voor werknemers van bedrijven die door ziekte zijn uitgevallen.
 
Doelen  en effecten Fit & Gezond
 
Het programma  Fit & Gezond is bedoeld voor mensen die nog niet op eigen kracht  werk kunnen vinden, die in een sociaal isolement zijn geraakt, niet fit zijn of zich niet fit voelen, met gezondheidsproblemen en/of bewegingsachterstand kampen.  
Deelname aan Fit & Gezond leidt tot een  grotere kans op het  vinden of het behoud van werk.  
Doelen:
·         Fysieke en mentale vitalisering,
·         Bevordering van de gezondheidsbeleving,
·         Vergroten persoonlijk welbevinden,
·         Verbetering persoonlijke uitstraling en image,
·         Vergroten kansen op participatie aan het maatschappelijk leven,
·         Daarmee vergroting kansen op de arbeidsmarkt ,
·         Fit worden, via stage of vrijwilligerswerk naar werk toeleiden.
 
2.         Motivatie en achtergronden Fit & Gezond
 
Voor een groot deel van de uitkeringsgerechtigden zijn onvoldoende fit zijn, gezondheidsklachten en/of bewegingsachterstand een belemmering om aan het werk te (kunnen) gaan of te blijven.
Men is niet meer in staat zich vol in te zetten voor het vinden van een baan of de huidige baan en deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Vaak hebben zij een achterstand in beweging en komen zij letterlijk niet meer in beweging.  Fit& Gezond helpt hen letterlijk in beweging te komen en deze vicieuze cirkel te doorbreken.
 
3.         Drie modules Fit& Gezond
 
1. Module 1 Fit & Gezond         Kenmerk:          Fysieke training                                                          
2. Module 2 Fit & Gezond         Kenmerk:          Fysieke training en start re-integratiebegeleiding
3. Module 3 Fit & Gezond         Kenmerk:          Fysieke training, verbetering leefstijl, vrijwilligerswerk en
                                                                    re-integratiebegeleiding           
 
4.         Beknopte toelichting modules
 
Module 1         12 weken
 
Is vooral gericht op fit worden, activering en beweging,
Twee keer per week fysieke  training  in groepsverband,
Fitheidstesten aan begin en einde: meten van vooruitgang in conditie,
Vaste begeleidingsgroep van trainers met coachingsvaardigheden / - achtergrond,
Voorbeiden voor deelname aan een vervolgre-integratie traject,
Locatie: wijkcentrum, fitnesscentrum, kantine sportcomplex ...
Module 2         2 x 12 weken
           
Blok 1:                         Is vooral gericht op fit worden, activering en beweging als Module 1.
Blok 2:                         Kent een evenredige opbouw van beweging en een start met
                                   re-integratieactiviteiten.
·         Twee keer per week , minimaal 1 uur fysiek training  in groepsverband,
·         Voorbeiden voor deelname aan een vervolgre-integratie traject,
·         Mogelijke onderdelen: imagecoaching, communicatietraining,
·         ABC test door testpsycholoog  ( ABC is een diagnostisch instrument dat ingezet kan worden om
          zicht te krijgen op de persoonlijke mogelijkheden van kandidaten,
·         Fitheidstesten aan einde: meten van vooruitgang in conditie,
·         Vaste begeleidingsgroep van trainer met coachingsvaardigheden / - achtergrond,
·         Locatie: wijkcentrum, fitnesscentrum, kantine sportcomplex …
 
Module 3         48 weken
 
Module 3: een leefstijlprogramma voor mensen die re-integreren.
Het is een intensiever programma dan de Modules 1 en 2 en kent 3 fasen:
Fase 1:                        Fit worden                                            (12 weken)
Fase 2:                        Activering, beweging, vrijwilligerswerk,     ( 12 weken)
Fase 3:                        Begeleiding naar werk                            ( 24 weken)
 
Fase 1:
Fitheidstest, invullen van vragenlijst en intake gesprek met de re-integratie consulent en de fit&gezond coach.
Persoonlijke doelen opstellen. Samen met de fit&gezond coach en de re-integratie consulent.
Twee keer per week trainingen van 2 uur.  Hier wordt ingegaan op gezond eten en bewegen door beweegcoach en een voedingsdeskundige.  Wekelijks nog een tweede extra sport- en beweegactiviteit.
 
Fase 2:
In de tweede fase worden de deelnemers verder betrokken binnen het re-integratie traject en zal men richting vrijwilligerswerk en/of begeleid werk worden ondersteund.
 
Fase 3:
In de derde fase staat de begeleiding naar werk voorop en is sport 1 x per week ondersteunend. Ook in deze fase wordt structureel sport/bewegen ingezet. De re-integratiecoaches  begeleiden de deelnemers vanuit hun vrijwilligerswerk of stageplek individueel in het zoeken naar werk( begeleiding en jobcoaching).
 
 
5.            Sportvormen
 
Bootcamp
Fitness in de vrije natuur, een sportvorm in opkomst voor met name jongeren tot 30 a 40 jaar. 
Sportief Wandelen en/of Nordic Walking
Geschikte sportvormen voor de wat oudere deelnemers.
Bewezen instrumenten om mensen gezonder en fitter te maken in hun re-integratietraject.
Fitness
Deze sportvorm wordt ingezet olv een fitnessconsultant/-trainer met coachingsvaardigheden.
 
 
6.         Uitvoering
 
Het programma fit & gezond wordt in Noord-Holland aangeboden door Zorgnetwerk Noord-Holland, Re-integratiebedrijf Werktraject te Krommenie en ViaVitaal te Hoorn. Werktraject verricht de intakes,  de coachingsgesprekken, en begeleidt de deelnemers  in het aansluitende  re-integratietraject waarvoor tweede financiering nodig is. ViaVitaal uit Hoorn voert het fysieke bewegingsprogramma Fit & Gezond uit
 
 
Voor meer informatie en prijzen:
Ko de Groot van ViaVitaal
T 06 511 88 347